• मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

  मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

 • मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

  मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

 • मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

  मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

 • मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

  मनोनित नयाँ बोर्ड सदस्यलाई स्वागत

Hon'ble Dawa Dorje Lama

Hon'ble Dawa Dorje Lama


Chairman
View Profile
Mr. Tika Ballav Sapkota

Mr. Tika Ballav Sapkota


Vice- Chairman
View Profile
Dr. Sulochana Shrestha

Dr. Sulochana Shrestha


Director
View Profile

 Introduction

निजि, सरकारी तथा सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा दुग्ध उत्पादन तथा दुग्धजन्य पदार्थको प्रशोधन तथा बजरीकरण मार्फत दिगो आर्थिक समृद्धि हासिल गर्नको लागि प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५ तथा प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड नियमावली २०७६ बमोजिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र सञ्चालन भएको छ। बोर्डको कार्यालय हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नं ५ मा रहेको छ। बोर्डको कार्य क्षेत्र प्रदेश सरकार बागमती प्रदेश अन्तर्गतका १३ वटा जिल्लाहरु रहेका छन्।

 

Read More


Format Title Download
ऐन नं. २१ प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड...
Steering Committee
प्रदेश दुग्ध बोर्ड विनियमावली ,२०७६
दुग्ध विकास बोर्ड ऐन, २०७५
Format Title Download
Annual progress report
Format Title Download
Sorry! Data is not avialable.
Format Title Download
Annual Programme 2077/78
Format Title Download
साझेदारीमा दुध संकलन केन्द्र स्थापना कार्यक्रम कार्यविधि,...
साझेदारीमा बाच्छी संरक्षण तथा श्रोत केन्द्र स्थापना...
साझेदारीमा दुग्ध पदार्थ यान्त्रीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि,...

   Image Gallery View All

   Video Gallery View All

National Anthem of Nepal